За Здружението

 
 
     НЗСПШ

Националното Здружение на Сопственици на Приватни Шуми
е невладина и непартиска организација. Формирана е како здружение во 1997,
а на 30.06.2007 прерасна во Национална Асоцијација.
Седиштето на Асоцијацијата е во Берово, ул. Кеј ЈНА 2/б-2

 

 
 
     
     
     
     
 
 
     
PaNa.2oo8.