Корисни и сродни
организации

 


На оваа страница ќе ги најдете линковите
на сите сродни организации
(се отвораат во нов прозорец)

 

 
 

                ЦНВП Фондација

 

                СНВ Холандска Развојна Организација

 
                Ј.П. Македонски Шуми
 
                СОРОС
 
                Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 
                Министерство за животна средина и просторно планирање
 
                Шумарски факултет
 
                FAO
 
                CEPF
 
                СЕКИРА    
 
                National Association of Communal Forests and Pastures - Albania
 
                Косовски Приватни Шуми
 
                Дрен - Здружение на студентите на Шумарски факултет
 
                ReFoRD - Регионален Центар за Шумарство и Рурален Развој
 
                АИТОЛОС Проект
 
     
PaNa.2oo8.