Општокорисни функции на шумата и опасноста од шумските пожари и процесите на ерозија во Малешевијата

повеќе

  Годишно Собрание на РЕФОРД за 2013 година

Од 30 септември до 03 октомври 2013 година во Колашин, Црна Гора беше одржано Годишното Собрание на Регионалниот центар за шумарство и рурален развој (REFORD). 

повеќе

  последни активности на НЗСПШ

повеќе

 

 

 

НЗСПШ


          Гласило на приватните
          сопственици на шуми

Број 15 (август 2013)

A
Годишно Собрание на НЗСПШ за 2013
A
Нови промени на Законот за Шуми
A
Посета на Бугарија и Србија
A
Формиран развоен тим на НЗСПШ
A
Проект за дрвен чипс

                                          повеќе...

Број 14 (јануари 2013)

A
Резултати од ППРШ 2011 и 2012
A
Проект Аитолос
A
Посета на Бугарија
A
Делегација на сопственици на приватни шуми од Литванија
A
Тековни активности и проект на НСЗПШ во регион Кавадарци

                                          повеќе...

 
 
 

 


 

 

     
PaNa.2oo8.